Termäiner am Juli:

7. Juli 20h Prouf am Veräinshaus

8. Juli Maacher Zäitrees

Stand-Dengscht zesummen mat der Entente Maacher Pi(n)oten

9. Juli Maacher Zäitrees

Stand-Dengscht zesummen mat der Entente Maacher Pi(n)oten

em 18.30h sangen mir e Concert am Zelt op der Laangwiss

>>> 10. Juli em 10 Auer Mass "Ons Jongen" an der Kräizkapell

! ASANGEN em 9.30h !

15. Juli 19h Empfaang fir die nei Maacher Bierger am HPPA

 

DUERNO VAKANZ