Termäiner am Oktober

6. Oktober KENG PROUF

13. Oktober 20h Prouf am Veräinshaus

20. Oktober 20h Prouf am Veräinshaus

27. Oktober 20h Prouf am Veräinshaus

Termäiner am November

3. November 20h Prouf am Veräinshaus

10. November 20h GENERALPROUF am SyrKus

12. November 20h CONCERT zu Wasserliesch (D)
RACCORD: 18.30h

13. November 20h CONCERT zu Maacher
RACCORD 18.30h

17. November 20h Prouf am Veräinshaus

24. November 20h Prouf am Veräinshaus

27. November 10.30h Cäciliemass

Termäiner am Dezember

1. Dezember 20h Prouf am Veräinshaus

8. Dezember 20h Prouf am Veräinshaus

15. Dezember 20h Prouf am Veräinshaus

18. Dezember 17h (4. Advent) Chrestsangen am Veräinshaus

22. Dezember 20h Prouf am Veräinshaus

25. Dezember 10.30h Houmass fir Chrestdaag